Cc time gif
Cc times ch 2280x300px
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪森杯高尔夫球比赛在干拉省举行

每周图集
记者:
耀光
2019年12月29日 11:35

本月28日,第四届洪森杯高尔夫球比赛在干拉省举行,共有179名选手参加。此次比赛旨在庆祝柬埔寨结束内战21周年。


广告
1500x600 1byte
Cct poster 1500px x 600px

相关新闻