Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

总理青年志愿医师协会举办新成员欢迎会

国内
记者:
耀光
2019年10月13日 09:06

(金边讯)10月6日,总理青年志愿医师协会(TYDA)举行新成员欢迎会,洪森总理长子洪玛耐和夫人碧占莫妮主携小儿子共同出席。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻