Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

陆军学院举行第12届学员毕业典礼(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年8月09日 13:06

(实居讯)柬埔寨陆军学院今早举行第12届学员毕业典礼,王家军副司令兼总参谋长恩萨拉将军出席主持。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻