Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

陆军学院举行第12届学员毕业典礼(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年8月09日 13:06

(实居讯)柬埔寨陆军学院今早举行第12届学员毕业典礼,王家军副司令兼总参谋长恩萨拉将军出席主持。


广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻