Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

辛勤的柬埔寨裁缝女工们

每周图集
记者:
郑南
2019年7月28日 12:05

据劳工部数据显示,柬埔寨全国制衣和制鞋厂数量已经超过1000家,工人近80万人,其中女工所占比例超过90%。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻