Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

今天一起吃米粉

每周图集
记者:
沙蒙
2019年6月09日 08:05

响应洪森总理的呼吁,各地人民党党员和支持者今日集体吃米粉,以示对国家的热爱和团结。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻