Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

在金边感受城市发展的勃勃生机

每周图集
记者:
阮志强
2019年3月03日 08:57

首都金边实现了快速的城市发展,大街上生机勃勃,高楼大厦拔地而起,林立的塔吊和在建的高楼等都预示着这只“东南亚新小虎”的美好明天。广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻