Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

旧水净华桥柬新年重新通车

国内
记者:
沙蒙
2019年2月08日 14:04

(金边讯)据金边市府消息,旧水净华桥的维修工程已经完成93%,预计柬埔寨传统新年期间重新开放通车。

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻