Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

旧水净华桥柬新年重新通车

国内
记者:
沙蒙
2019年2月08日 14:04

(金边讯)据金边市府消息,旧水净华桥的维修工程已经完成93%,预计柬埔寨传统新年期间重新开放通车。

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

旧水净华桥的维修工程已经完成93%。(图:金边市府)

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻