Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

新军官在小吴哥集体宣誓

每周图集
记者:
沙蒙
2019年1月27日 08:43

1月25日,一批新军官在小吴哥举行集体宣誓,王家军陆军总司令洪玛耐上将出席。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻