Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

消失的白色大楼

每周图集
记者:
2018年11月11日 08:45

2017年7月中,政府开始拆除金边市白色大楼,承载金边50年记忆的大楼始终成了回忆。现址将改建为一座包括文化表演剧院的商业大楼。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻