Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

大雨致金边国际机场前道路积水(内附视频)

国内
记者:
2018年10月03日 14:32

(金边讯)连续数天大雨,导致俄罗斯大道,即金边国际机场入口处往宗周圆转盘的道路一旁积水严重,积水路段约300米,造成民众出行困难,商店受影响。

大雨致金边国际机场前道路积水。(图:柬中时报)

大雨致金边国际机场前道路积水。(图:柬中时报)

大雨致金边国际机场前道路积水。(图:柬中时报)

大雨致金边国际机场前道路积水。(图:柬中时报)

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻