Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad

柬埔寨与印尼加强军事交流

国内
记者:
2018年8月07日 16:16

(金边讯)今日下午,国防部政治和外交事务局局长宁速华黛中将在国防部会见印尼军方代表团,双方就加强两军合作进行交流。

Olympia   website

相关新闻