Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频 | 郑棉发处长:中国越来越强大,汉语必将成为世界强势语言

华社
记者:
郑南、如丽
2022年1月21日 12:34

柬华理事总会常务副会长、柬华文教处处长郑棉发勋爵表示,随着中国越来越强大,汉语热将会越来越热。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻