Cc time gif
Midautumn2022 cc times gif 2280x300
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频| 一切都是为了生活!卖饼的小女孩:我也怕染疫,不卖饼没钱缴房租

国内
记者:
梁美莲、郑南
2021年8月04日 11:34

还记得那位卖饼的小女孩吗?

记者前几天路过施梳越学校,发现南美娟还在摆摊做生意。受疫情影响,其生意惨淡。南美娟告诉记者,虽然很害怕感染新冠病毒,但为了填饱肚子,其和妈妈仍在摆摊售卖椰丝薄饼卷。

广告
1500x600 1byte
Img 2621

相关新闻