Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

雨季遇见最美吴哥(组图)

国内
记者:
嘉豪
2021年5月26日 11:20

(金边讯)受疫情影响,参观吴哥古迹的游客寥寥无几。不过,少了游客的吴哥是高傲的。迈入雨季,遇见吴哥窟最美的微笑。(图片摘自仙女机构官方脸书)


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻