Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

视频|【金边封城】军官冲撞路障袭警被扣留

国内
记者:
符之福
2021年4月20日 14:29

#金边封城 期间,一名军官骑摩托车冲撞路障,还殴打辱骂警员被扣留,事件于20日上午在金边市水净华区“四面佛”塑像发生;消息指出,警方正在整理卷宗,将这名军官移送法办。


广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻