Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

欢呼祖国减贫成功

华社
记者:
作者:杨豪
2021年3月01日 13:36

新华网报导:2012年,中国还有一亿多贫困人口,八年时间,中国将这个数字清零!
学写七绝一首,歌颂我的祖国。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻