Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Camwins cambodia business office 2
001 (1) 2
Cc time web   app w 1800px x h 300px (2)
Lifujidian 2

金边的建筑业发展突飞猛进

每周图集
记者:
2018年4月08日 10:13

身在金边,时刻可以感受到城市发展带来的活力,几乎每条街巷都能看正在施工的项目,新的地标建筑不断涌现,林立的塔吊和在建的高楼等都预示着这只“东南亚新小虎”的美好明天。

 

广告
Cana trush banner ads v 2250x900

相关新闻