Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频| 手语咖啡店 让聋哑人活得更有尊严

国内
记者:
郑南、何香芹
2020年7月02日 19:46

“社交咖啡店”(Social Coffee)是金边市少见的手语咖啡店,无声但有馨香。

彭维恒是先天性聋哑患者,长相帅气俊朗的他可是店里的小鲜肉呢!

作为无声咖啡师,彭维恒非常熟练地为客人端上一杯自己制作的咖啡,他用微笑代替语言服务顾客。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻