Cc time gif
Lifujidian 2
Artboard 1 copy
Cc times banner 2020 final
Cc times ch 2280x300px
Photo 2022 10 27 14.59.52

今日妇女节 洪森甜蜜献吻爱妻

国内
记者:
2018年3月08日 10:29

(金边讯)洪森总理今早在国际妇女节庆祝活动上,向爱妻献花和香吻。

广告
Img 9695
Img 1822
1500 600 3 (1)

相关新闻