Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Cctimes 2280x300
Cc times banner 2020 final
Artboard 1 copy

国家警察总署警官吞枪自尽

社会
记者:
2018年3月01日 10:50

(金边讯)今日上午,国家警察总署保卫局行政办事处主任在办公室吞枪自尽。

目前,警方正在案发现场进行调查。警方尚不清楚死者自杀原因。

《柬中时报》记者将继续追踪报道。

广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻