Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Camwins cambodia business office 2
001 (1) 2
Cc time web   app w 1800px x h 300px (2)
Lifujidian 2

谢达拉将军将出任国防大学校长

国内
记者:
2018年2月28日 17:39

(金边讯)洪森总理委任王家军副司令兼柏威夏战区司令谢达拉将军为私人顾问,兼管国防大学校长职务。

洪森总理本月26日向国家代元首塞冲亲王致函,要求委任达拉将军为其私人顾问,负责国防部属下的国防大学校长职务,官职同等政府部长。

王家军副司令兼柏威夏战区司令谢达拉将军。(图:国防部)

广告
Cana trush banner ads v 2250x900

相关新闻