Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|感染新冠肺炎英妇单脚残疾 由磅湛转至金边就医

国内
2020年3月12日 11:58

(金边讯)卫生部指出,鉴于英国确诊患者是单脚残疾,在世界卫生组织的协调下,已从磅湛省转移至金边一家国际医院治疗。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻