Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|英国女游客被确诊 游船59人接受病毒检测

国内
2020年3月11日 17:07

(金边讯)在英国女游客被确诊感染新冠肺炎后,卫生部与世界卫生组织人员今早对游船59名人员取样化验。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻