Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

快讯!卫生部今晚7时召开紧急记者会

国内
记者:
森宝
2020年3月10日 18:13

(金边讯)《柬中时报》接获卫生部通知,卫生部部长蒙文兴今晚7时将召开紧急记者会。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻