Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|63个集装箱原材料昨晚从中国运抵西港 洪森:可用警车开路运往工厂

国内
2020年3月10日 16:47

(金边讯)从中国承运63个集装箱纺织原材料的新海丰班轮(SITC)昨晚停靠西哈努克港口。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻