Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

视频|洪森总理:台湾是中国的一个省

国内
2020年3月09日 14:30

(金边讯)洪森总理表示,台湾是中国的一个省,柬埔寨政府官员在报告新冠肺炎疫情时,避免将台湾列入“国家”。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻