Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

快讯!遏制疫情蔓延 暹粒市所有学校暂时关闭

国内
记者:
沙蒙
2020年3月07日 19:07

(金边讯)卫生部长蒙文兴今晚在新闻发布会表示,为了遏制疫情蔓延,政府决定今日起,暂时关闭暹粒省省会范围内所有学校。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻