Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

视频|与感染新冠肺炎日本男子接触 40多人被隔离观察

国内
2020年3月05日 18:18

(金边讯)柬埔寨卫生部疾病控制中心(CDC)称,暹粒共有超过40名人士因与感染新冠肺炎的日本男子接触过,而被卫生当局隔离和进行观察。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻