Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

视频|若柬受疫情影响 洪森总理吁世界银行提供支持

国内
2020年3月05日 14:15

(金边讯)洪森总理表示,如果柬埔寨受新冠病毒疫情影响,希望世界银行能够提供支持和帮助。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻