Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

视频|柬华理事总会感谢副总理谢速帕拉 协调将祖先墓地产权授予福建会馆

国内
2020年3月03日 15:39

(金边讯)方侨生会长代表柬华理事总会和柬埔寨福建会馆向副总理兼国土规划和建设部部长谢速帕拉赠送感谢状,衷心感谢副总理重新将17万1255平方米的祖先墓地土地产权授予柬埔寨福建会馆。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻