Cc time gif
Cc times ch 2280x300px (1)
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪森正在会见柬华理事总会代表团

华社
记者:
2018年2月26日 09:03

(金边讯)洪森总理今早在总理府和平大厦会见柬华理事总会会长方侨生所率领的代表团。

 

 

广告
1500x600 1byte
Cct poster 1500px x 600px

相关新闻