Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

视频|已有10家工厂申请暂停生产 3000名工人暂时失业

国内
2020年2月27日 14:53

(金边讯)柬埔寨劳工部发言人韩索表示,至今已有10家工厂申请暂停生产,造成约3000名工人暂时失业。

广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻