Cc time gif
Banner app copy
Additional year end web banner3

视频|已有10家工厂申请暂停生产 3000名工人暂时失业

国内
2020年2月27日 14:53

(金边讯)柬埔寨劳工部发言人韩索表示,至今已有10家工厂申请暂停生产,造成约3000名工人暂时失业。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻