Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|已有10家工厂申请暂停生产 3000名工人暂时失业

国内
2020年2月27日 14:53

(金边讯)柬埔寨劳工部发言人韩索表示,至今已有10家工厂申请暂停生产,造成约3000名工人暂时失业。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻