Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

日本陆军自卫队总参谋长Goro Yuasa访问柬埔寨(组图)

国内
记者:
班佐
2020年2月27日 13:09

(金边讯)今日上午,柬埔寨王家军副总司令兼陆军司令洪玛耐上将会见来柬访问的日本陆军自卫队总参谋长Goro Yuasa。


广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻