Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

日本陆军自卫队总参谋长Goro Yuasa访问柬埔寨(组图)

国内
记者:
班佐
2020年2月27日 13:09

(金边讯)今日上午,柬埔寨王家军副总司令兼陆军司令洪玛耐上将会见来柬访问的日本陆军自卫队总参谋长Goro Yuasa。


广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻