Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|工厂若原料短缺而停产 工人可领六成基薪

国内
2020年2月24日 18:19

(金边讯)洪森总理宣布,因受中国原料短缺而暂停生产的工厂必须支付工人40%的基本薪资。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻