Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|5个月大女婴与母在监狱 猝死引起人权组织关注

国内
2020年2月19日 19:26

(金边讯)一名与母亲在监狱生活的5个月大女婴,受伤后被医院拒绝住院治疗,约一周后猝死,事件引起人权组织关注。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻