Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

视频|5个月大女婴与母在监狱 猝死引起人权组织关注

国内
2020年2月19日 19:26

(金边讯)一名与母亲在监狱生活的5个月大女婴,受伤后被医院拒绝住院治疗,约一周后猝死,事件引起人权组织关注。

广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻