Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|网购主播穿着暴露 社媒恐遭封锁

国内
2020年2月17日 18:51

(金边讯)主播穿着暴露,卖弄风骚直播推销产品,洪森总理以“伤风败俗”为由,下令封锁脸书账号。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻