Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Camwins cambodia business office 2
001 (1) 2
Cc time web   app w 1800px x h 300px (2)
Lifujidian 2

跨洞里萨河的铁桥工程完成六成

国内
记者:
2018年2月23日 11:53

临时铁桥连接雷西郊区5号公路的苏基密油库至水净华开发区。(图:运输局)

(金边讯)跨洞里萨河的铁桥工程已经完成60%。

据公共工程和运输局指出,建设团队将开始建设桥体。

铁桥连接雷西郊区5号公路的苏基密油库至水净华开发区,全长506米,宽12米,工程期为6个月,预计4月的柬新年前竣工启用。

临时铁桥连接雷西郊区5号公路的苏基密油库至水净华开发区。(图:运输局)

临时铁桥连接雷西郊区5号公路的苏基密油库至水净华开发区。(图:运输局)

广告
Cana trush banner ads v 2250x900

相关新闻