Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|做好防疫情工作 端华学校开学前消毒

国内
2020年2月11日 19:18

(金边讯)端华学校(正校与分校)11日举行全校消毒活动,做好防御新型冠状病毒,保障全校师生的健康安全。柬埔寨潮州会馆会长刘明勤勋爵亲临指导消毒工作。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻