Cc time gif
Midautumn2022 cc times gif 2280x300
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|洪森:非常时期歧视中国人等同扼杀自身国家经济

国内
2020年2月11日 15:43

(金边讯)洪森总理表示,随着新冠肺炎疫情扩散,一些国家和地区持有“不欢迎中国游客”的态度,此举等同扼杀自身国家经济。

广告
1500x600 1byte

相关新闻