Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

视频|洪森:非常时期歧视中国人等同扼杀自身国家经济

国内
2020年2月11日 15:43

(金边讯)洪森总理表示,随着新冠肺炎疫情扩散,一些国家和地区持有“不欢迎中国游客”的态度,此举等同扼杀自身国家经济。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻