Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

视频|金边华校陆续开课 防新型冠状病毒必不可少

国内
2020年2月04日 19:18

(金边讯)新春过后,金边各所华校新学期陆续开课,校方也对肆虐中国的新型冠状病毒做一些预防措施。


广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻