Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

视频|2020年“欢乐春节”大型文艺演出 精彩戏曲绝活《变脸》

国内
2020年1月31日 17:44

(金边讯)变脸是中国戏曲的表演特技之一,是揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。


广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻