Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|2020年“欢乐春节”大型文艺演出 精彩戏曲绝活《变脸》

国内
2020年1月31日 17:44

(金边讯)变脸是中国戏曲的表演特技之一,是揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻