Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|小学生上课打瞌睡 老师叫醒方式很“搞笑”

国内
2020年1月31日 12:04

(金边讯)近期在脸书流传一段视频,一名小学生在课间打瞌睡,女教师叫醒他,要他朗读柬文字母,超萌模样让人融化。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻