Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

视频|小学生上课打瞌睡 老师叫醒方式很“搞笑”

国内
2020年1月31日 12:04

(金边讯)近期在脸书流传一段视频,一名小学生在课间打瞌睡,女教师叫醒他,要他朗读柬文字母,超萌模样让人融化。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻