Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

视频|马德望省河流发现未爆物 由排雷人员就地销毁

国内
2020年1月30日 18:13

(金边讯)马德望省堆城佳河被发现大量未爆炸物,并于30日由排雷人员就地销毁。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻