Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|洪森劝告柬留学生勿中断在华学业

国内
2020年1月30日 17:35

(金边讯)洪森表示,他从阅读新闻中获悉,已有部分在中国留学的柬埔寨学生回国,这种作法可能对学生的学业和前途带来负面影响。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻