Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Animation
Cc times banner 2020 final
Artboard 1 copy
Lifujidian 2

视频|洪森怒斥部份媒体散播新冠肺炎假新闻

国内
2020年1月30日 15:20

(金边讯)洪森总理怒斥KO1网媒记者毫无根据报道假新闻,指俄罗斯医院有中国人感染新型肺炎,引起民众恐慌不安,并呼吁媒体共同打击假新闻。

广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻