Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

柬华理事总会永远名誉会长杨启秋勋爵辞世

华社
记者:
2018年2月21日 10:29

(金边讯)柬华理事总会永远名誉会长兼柬埔寨潮州会馆会长杨启秋勋爵辞世。

杨启秋会长在世时为华社作出巨大贡献。(图:柬中时报)

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻