Cc time gif
Lifujidian 2
Artboard 1 copy
Cc times banner 2020 final
Cc times ch 2280x300px
Photo 2022 10 27 14.59.52

柬华理事总会永远名誉会长杨启秋勋爵辞世

华社
记者:
2018年2月21日 10:29

(金边讯)柬华理事总会永远名誉会长兼柬埔寨潮州会馆会长杨启秋勋爵辞世。

杨启秋会长在世时为华社作出巨大贡献。(图:柬中时报)

广告
Img 9695
Img 1822
1500 600 3 (1)

相关新闻