Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

王家军陆军司令部与越南人民军第9军区司令部签署合作(组图)

国内
记者:
班佐
2020年1月13日 12:58

(越南讯)我国王家军陆军司令部和越南人民军第9军区司令部今日在越南签署2020年合作备忘录。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻