Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

柬埔寨冀韩国援建桥樑

国内
记者:
2018年2月19日 15:12

洪森接见新任韩国驻柬大使Oh Nak Young。(图:洪森脸书)

(金边讯)洪森总理希望韩国帮助柬埔寨兴建桥樑。

洪森总理今早(19日)接见新任韩国驻柬大使Oh Nak Young时,再向韩方提出上述要求。

洪森说,中国和日本都有在柬埔寨援助兴建“友谊大桥”,其希望将来也会有“柬韩友谊大桥”。

Oh Nak Young大使应该称,韩国政府已经对有关援助项目进行检查。

“韩方正在对项目进行研究,希望兴建一座最好的桥樑。”

洪森接见新任韩国驻柬大使Oh Nak Young。(图:洪森脸书)

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻