Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!洪森总理今晚将前往坍塌事故现场

社会
记者:
辉文林
2020年1月03日 18:30

(金边讯)洪森总理在脸书指出,白马市在建大楼发生坍塌,造成多人受困。目前,他正在准备,即将前往事故现场,亲自指挥救援工作。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻