Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频| 交警指挥交通 惨遭货车冲撞致重伤

社会
记者:
辉文林
2019年12月28日 14:06

事件于12月27日,发生在贡不市一处圆盘。一名交警在路上指挥交通,被一辆货车冲撞,辗过双腿,造成重伤。交警经过抢救后已脱离危险,目前正在越南一家医院,接受治疗。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻